PAJAUSK

Pajusk meninių instaliacijų galią, pasinerdamas į dar neatrastas erdves!

AUGUSTINAS NAŠLĖNAS

„Tylios Šventovės“

Tylios Šventovės – tai audiovizualinė instaliacija, susidedanti iš 80 minučių video filmo ir 5.1 erdvinio garso takelio. Šiame projekte bendradarbiauju su savo kraštiečiu, multimedijos menininku, Viliumi Jokubaičiu (www.vilo.fm). Vilius šiuo metu gyvena Glasgow mieste, Didžiojoje Britanijoje, kur dėsto garso režisūrą Glasgow SAE institute.

KASPARAS BAGDONAS

„BALTŲ ŽENKLAI“

Baltų ženklų instaliacijos

Pildoma